Gilla dig själv - gilla livet mer!

Be en vän eller kollega beskriva vad dina styrkor är och vad de uppskattar med just dig
Read more...
Happier at work

Gilla dig själv - gilla livet mer!

Att lycka beskrivs som en känsla är nog något de flesta skriver under på. Det inte lika många vet är att det är något vi kan öva upp. I tidigare forskning har flera vanor kopplats samman med lycka och välmående. Rörelserna Action for Happiness och Do Something Different gjorde tillsammans en undersökning bland 5000 personer för att se vilka av dessa vanor som användes mest, vilket visade sig vara att ge till andra. De fann även att den vana som vi utför mest sällan är självacceptans, vilket råkar vara just den vana som har störst samband med att vara nöjd med sitt liv. Ett steg i att uppskatta dig själv mer kan vara att uppmärksamma vad det är du gör bra.