Fantisera mera!

Tänk på något som du skulle vilja göra - hur vardagligt eller orealistiskt det än må vara. Testa att gå in i upplevelsen med alla sinnen och gör den så levande som möjligt. Vad ser du? Vad hör du? Hur känns det i kroppen? Tillåt dig själv att dagdrömma om detta i 2 minuter.
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Fantisera mera!

Snyggt jobbat! Hur kändes det där?

Visste du att allt som hamnar i fokus blir till nutid i hjärnan? Det gör att du inte bara kan fantisera om framtiden - du kan också uppleva en lycklig stund genom att fokusera på ett lyckligt minne
Tillhör du dem som ibland dagdrömmer sig bort istället för att fokusera på den uppgift du höll på med? Då är du inte ensam!

Forskare uppskattar att vi ägnar i snitt 15 - 50 % av vår tid till att dagdrömma. Förmågan att dagdrömma och fantisera är en förutsättning för att vi ska kunna känna längtan och planera framtida händelser. Det gynnar kreativ problemlösning, frigör oss från tristess och har positiva effekter på vårt humör. I en studie ledd av forskaren Florence J. M. Ruby fann man att vi får mest positiva effekter får om dagdrömmarna är specifika, detaljerade och framtidsorienterade.