När drar vi våra lappar?

Diskutera i gruppen igenom vid vilka tillfällen det passar för er att uppmärksamma varandras ansträngningar och dra lappar. 
Läs mer...
Lyckligare team

När drar vi våra lappar?

Nice!

Naturligtvis kan du använda samma princip på dig själv när du över på en ny färdighet eller försöker att etablera en ny vana.


Inom spelbranschen kan vi se att enarmade banditer, mobilspel och sociala medier använder sig av stora och oväntade be­löningar för att skapa vanor. Beteendeforskaren B.F. Skinner fann att slumpmässig belöning var väldigt kraftfull när det till exempel gällde att få duvor att picka i olika mönster. Samma princip kan ni använda i ert team för att etablera vanor som är bra för ert samarbete. Gör en burk med små men trevliga belöningar som ni kan använda som belöning för en ansträngning. Det blir både roligare och mer motiverande! Frågan är bara när ni ska dra lapparna. Är det när man ser någon annan göra rätt beteende och påpekar det? Eller efter en kort reflektion i början av varje möte? Eller varje fika?