Jakten på gemenskapen

Gustav Nilsson


Julen. Det kan vara den högtid som allra mest kretsar kring gemenskap, men som också sätter ens förmåga till samarbete som mest på prov. Vem har inte varit med om oro över om man köpt lagom med julklappar, känt irritation i alla förberedelser eller märkt att de fina stunderna fick ge plats för allt som rymmer sig på Att göra listan? Tänk om det fanns sätt att minska julstressen, förebygga konflikter och öka det mysiga med julen.

Den här julkalendern baseras på boken Ensam eller stark, som utågår från nobelpristagaren Elinor Ostroms åtta principer för ett hållbart samarbete, som gäller vare sig det är en arbetsgrupp, en idrottsförening eller en familj som planerar julfirandet. De åtta principerna är: 1. tydlig grupp med tydligt mål 2. rättvis fördelning mellan insats och ersättning 3. rättvist och inkluderande beslutsfattande 4. uppföljning av överenskomna beteenden 5. graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden 6. snabb och rättvis konflikthantering 7. mandat till självbestämmande och 8. koordinering med andra grupper.

På en arbetsplats är vi vana vid att välja den bästa befintliga metoden för samarbete. Men i våra familjer gör vi oftast mest så som vi brukar, utan att fundera så mycket på vad som blir bäst. Men inte denna jul! Varje av de 24 kalenderluckorna är ett psykologiskt träningstips, baserat på en vetenskaplig studie som går i linje med någon av de åtta principerna. Vill du läsa mer om hur dessa principer kan användas i din arbetsgrupp rekommenderar vi att du köper boken Ensam eller stark, exempelvis här

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course