Ta kontrollen över din arbetssituation

Qsdeqjw13p7bhnjxspuv Kristin ÖsterBra beslut!

Nu har du tagit första steget mot ett ökad kontroll och mer beslutsutrymme på arbetsplatsen
Låg kontroll på arbetsplatsen är en av de faktorer som vi vet ökar risken för stress och utmattning. Om vi som arbetstagare istället känner att vi kan kontrollera vår arbetsmängd och våra arbetsuppgifter så blir det också lättare att agera proaktivt för att hantera våra stressnivåer och de krav som ställs på oss. Och om vi vill nyttja det mandat som vi har, så är ett bra första steg att granska hur det faktiskt ser ut.
Den här kursen är till för dig som vill se över beslutsutrymmet och möjligheterna till kontroll på din arbetsplats. Kursen är ett stöd för att klarlägga de alternativ som du faktiskt har. Förhoppningsvis ger träningstipsen dig en känsla av ökad kontroll över din arbetssituation. I slutändan är det arbetsgivaren som avgör hur mycket eller lite beslutsutrymme som vi tillåts ha i organisationen, liksom över våra arbetsuppgifter och vår arbetsmängd. Det är också chefen vi behöver ta samtalet med om vi upplever att vi har ett för litet beslutsutrymme. Om så är fallet kan den här kursen ge dig ett bra diskussionsunderlag.
Det finns dessutom spännande forskning som visar att arbetstagare som agerar proaktivt för att skapa resurser och förutsättningar för ett fungerande och utmanande arbetsliv, i slutändan känner sig mindre stressade och mer engagerade jämfört med de som passivt försöker minska krav och arbetsbelastning genom att dra sig undan. Så bara genom att klicka i ”starta kurs” tar du ett viktigt kliv mot ett hälsosammare arbetsliv.

Utmaningar i kursen

Logga in för att se utmaningarna i kursen! Du får även vårt nyhetsbrev med de mest populära utmaningarna.

Logga in på Habitud