Medlaren hjälper dig att bli vän med kollegan

Utse gemensamt på er arbetsplats vilka personer som ska agera medlare och förhindra negativa konfliktspiraler. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Medlaren hjälper dig att bli vän med kollegan

Hurra, nu finns det en medlare på er arbetsplats!

Nu vet ni vem ni ska vända er till när ni behöver hjälp. Blev du mer intresserad av att agera medlare, lyssna på detta insiktsfulla och humoristiska TED Talk av Brad Heckman VD för New York Peace Institute.
Har du och en kollega hamnat i en hetlevrad diskussion? Du kan knappt förstå att din kollega tycker på ett visst sätt, exempelvis hur ni ska sköta bokningssystemet eller hur ni ska schemalägga. Ju mer ni diskuterar ju mer irriterade blir ni på varandra och ni kommer inte fram till en lösning på ert problem. Psykologiforskarna Ellen Giebels and Onne Janssen menar att lösningen kan vara att ta hjälp av en utomstående, en person som kan agera medlare. Den tredje parten kan se problemet på ett mer objektivt sätt och hjälpa de involverade att se problemet från olika synvinklar, konkretisera vad problemet består av och förhindra en negativ konfliktspiral. Minska hetlevrade diskussioner på er arbetsplats genom att utse personer som kan agera medlare.