Träningstips

Tacka för ett misstag

Testa att tacka någon som vågat berätta om ett misstag. Kanske kan du skicka ett sms på en gång?

Snyggt jobbat! Hur kändes det där?

Genom att tacka någon som vågat berätta om ett misstag har du nu bidragit till psykologisk trygghet. I Amy Edmondsons forskning går det att se att det leder till bättre fungerande grupper och team.


Att uppmuntra misstag, låter det bakvänt? Forskaren Amy Edmondson jämförde felmedicinering i två olika sjukvårdsteam. Det ena teamet rapporterade tio gånger fler problem än det andra. Där uppmuntrade ledarna medlemmarna att öppet tala om sina misstag. I det andra teamet visade ledarna låg tolerans för att berätta om misstag. Vilket team tror du gjorde bäst ifrån sig? Det som uppmuntrades att prata om sina misstag och rapporterade de problem de stötte på.

Fler utmaningar

Visa fler utmaningar