Träningstips

Gå snabbare fram genom att ta det lugnt med besluten

Nästa gång ni ska prata om julförberedelserna, be var och en att själva fundera på förslag på varje besutspunkt.

Yes!

Om ni vill få in så många förslag och idéer som möjligt kan ni testa det här träningstipset


Har det någonsin hänt att ni suttit ned och planerat julförberedelserna och att det i slutändan bara har varit en person som kommit med förslag? Det är nämligen allt för vanligt på möten i allmänhet. Problemet är att man då lätt missar många bra förslag. Steven G Rogelberg, professor i organisationspsykologi, föreslår därför en trappstegsteknik för beslutsfattande. Den går ut på att var och en i familjen skriver ner sina idéer innan beslutsprocessen påbörjas. Sedan kan man gå en runda under och låta alla berätta hur de resonerat - en process som vidgar beslutsunderlaget.

Fler utmaningar

Visa fler utmaningar