Träningstips

Kontakt mellan grupper minskar fördomar

Ta en lunch med en person inom en annan yrkeskategori/avdelning som du inte känner så väl och diskutera en gemensam utmaning ni har i arbetet. Lunchpartnern kan också vara en kund eller en konkurrent.


Hoppas du fick mersmak!

Fint, nu har du lunchat med en person inom en annan yrkeskategori eller på en annan avdelning. Pettigrew och Tropp såg i sin forskning att samarbete med individer från en annan grupp minskar fördomar inte bara mot dessa utan också mot gruppen i stort. Ett strukturerat system för kontakt mellan grupper minskade fördomar allra mest. Hur kan du göra ditt samspel med andra mer strukturerat? Finns det grupper som du förbiser på ditt jobb? Småpratar du med personer oavsett om de identifierar sig som kvinnor eller män eller oavsett deras hemspråk eller yrkesroll?


Att träffas och umgås över gruppgränser minskar fördomar. Det konstaterar forskarna Thomas Pettigrew och Linda R. Tropp i en metaanalys av 515 studier. Insatsen fungerar för olika grupptillhörigheter såsom yrkeskategori, etnicitet, ålder, sexualitet eller inför fysiska funktionsnedsättningar. Effekten är tydligast när man behöver samspela med den andra gruppen för att till exempel lösa en uppgift.

Fler utmaningar

Visa fler utmaningar