Det psykologiska gymmet

Välkommen! Vi postar varje dag ett nytt vetenskapligt grundat träningstips. De kan du använda för att träna dig själv eller din organisation till ett hållbart välbefinnande och en positiv arbetsmiljö. Hör av dig till oss om du vill se hur vi kan hjälpa er organisation.
Träna dig själv Träna organisationen
Visa fler utmaningar

Kurser

Tänk inte på en gul banan

Till kursen
Det är svårt att påverka tankar och känslor. Har du någon gång försökt att inte tänka på en gul banan? Eller försökt att inte vara nervös när du ska hoppa bungy jump? Då förstår du detta. Denna minikurs är för dig som ska gå workshopen "Tänk inte på en gul banan - om att hantera tankar, känslor och beteenden i tider av förändring" För att få ut mesta möjliga av workshopen får du möjlighet att göra upp till tre föruppgifter, utmaningar, som kopplar till föreläsningens tre delar: 1. Tankar och känslor är svåra att påverka 2. Förändra det du kan: dina beteenden 3. Välj vilka beteenden du vill förändra med vägledning av värderingar Dispositionen utgår från Sinnesrobönen: "Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och visdom att förstå skillnaden". En i grunden religiös bön som fungerar även för ateister. Den första utmaningen handlar om att acceptera tankar och känslor genom att skapa distans till dem. Den andra handlar om att påverka det du kan: dina beteenden. Detta genom att göra det som är viktigt för dig oavsett vad du känner. De sista utmaningen hjälper dig att förstå skillnaden mellan vad du kan acceptera och vad du borde agera på med hjälp av värderingar. Du får mer kläm på dessa genom att tänka på sista dagen på ditt jobb.  Ska du inte gå på denna worksop men blir nyfiken på om det kan vara något för er organisation? Läs mer om våra workshops här. 

Nyårslöftet - andra delen

Till kursen
När vi vill ändra på något i vårt liv, till exempel med ett nyårslöfte, händer det att vi faller tillbaka i gamla vanor. Kanske hade du bestämt dig för att äta mindre godis men helt plötsligt så kommer din familj viftandes med Aladdin-asken och före du vet ordet av har du munnen full av choklad. Kanske kände du då också ett litet sting av en dålig känsla; skam. ”Jag skulle ju inte är mer godis efter jul, varför är jag så svag så att jag inte kan låta bli?” De flesta av oss kan nog komma på en liknande situation vi befunnit oss i. Inte sällan så leder den jobbiga känslan av att ha halkat in i gamla vanor till att vi ger upp våra nyårslöften.Men forskning av bland andra Philippa Lally har visat att det tar tid att skapa en vana, i genomsnitt 66 dagar. Hennes forskning visade även att det inte spelade någon roll att glömma bort en ny vana en dag så länge man fortsatte att försöka. Allt är alltså inte förlorat för efter att ha halkade av banan en gång. Forskning av Kristin Neff pekar mot att hur vi reagerar när vi misslyckas på vägen till en förändring är avgörande för hur ofta vi lyckas. Inte sällan så reagerar vi på ett misslyckande med att försöka läxa upp oss själva. Vi gör det i god tro med förväntningen att vi ska ”skärpa till oss”, men oftast så leder det till att hela förändringen känns ångestfylld och oöverkomlig. Att istället reagera med omtanke mot sig själv och förståelse för att det är helt normalt att misslyckas några gånger före vi lyckas ökar våra chanser till förändring. I veckans kurs så får du lära dig byta ut självkritiken mot självmedkänsla, undvika andra fällor som får våra nya vanor på fall.
Logga in på Habitud

Logga in för att kunna anta utmaningar och få feedback på de du gjort! Du får även vårt nyhetsbrev med de mest populära utmaningarna.